Основные направления работы клиники

 • IVF(эко)-экстракорпоральное оплодотворение и перенос эмбрионов в матку;
 • IVF-ICSI-микроманипуляция с введением единичного спермия в ооцит;
 • стимуляция овуляции с гормональным и ультразвуковым мониторингом;
 • ВМИ внутриматочная инсеминация;
 • IVM, эко в естественном цикле.
 • ранняя диагностика беременности;
 • трансвагинальная и абдоминальная эхография;
 • исследование спермы;
 • расширенные исследования качества спермы (спермограмма, антиспермальные антитела, морфология, биохимия, мутации);
 • витрификация эмбрионов;
 • хейчинг вспомогательный;
 • криоконсервация половых клеток и эмбрионов;
 • донорство спермы и яйцеклеток (суррогатное материнство);
 • PGD, предимплантационная диагностика наследственных заболеваний.

Прейскурант на послуги ТОВ «Віотехсом»

Затверджений
 наказом № 5/19-адм.
 Від 31.07.2019 р.

НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ Вартість, грн
І. ДОПОМІЖНІ РЕПРОДУКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
1. Запліднення in vitro, повний цикл (перша спроба) IVF + ICSI 30000,00
2. Запліднення in vitro, повний цикл (друга спроба) IVF + ICSI 27000,00
3. Запліднення in vitro, повний цикл (третя та наступні спроби) IVF + ICSI 26000,00
4. Донація сперми в циклі ЕКЗ 3850,00
5. Допоміжна інсемінація спермою чоловіка (донора) 4000,00
6. Консультація гінеколога з питань лікування безпліддя (первинна+УЗД) 400,00
7. Консультація гінеколога з питань лікування безпліддя (вторинна) 250,00
8. Консультація ембріолога (первинна) 250,00
9. Консультація ембріолога (вторинна) 120,00
10. Кріоконсервування  ембріонів 1250,00
11. Кріоконсервування та зберігання сперми на протязі одного року 1500,00
12. Кріоконсервування та зберігання ембріонів на протязі одного року 1500,00
13. Програма донації ооцитів (анонімний донор) 60000,00
14. Програма донації ооцитів (анонімний донор, з гарантією) 150000,00
15. Редукція фолікулів яєчника 1500,00
16. Редукція ембріона при многоплідній вагітності 5000,00
17. Розморожування, культивування та переніс розморожених ембріонів 6000,00
18. УЗД органів малого тазу (жінки) 150,00
19. Спермограма 250,00
20. Ембріодонація 66000,00
21. Ехосальпінгографія (з анастезією) 1500,00
22. Запліднення in vitro, повний цикл (три спроби) IVF + ICSI з переходом на програму донації ооцитів (анонімний донор, з гарантією) 210000,00
23. Програма лікування безпліддя методом СМ 264000,00
24. Програма донації ооцитів 2 спроби (анонімний донор) 120000,00
25. Програма донації ооцитів 1 спроба (анонімний донор) Преміум «все включено» 161700,00
26. Програма донації ооцитів 2 спроби (анонімний донор) Преміум «все включено» 227700,00
27. Програма донації ооцитів 5 спроб (анонімний донор) Преміум «все включено» 326700,00
28. Програма донації ооцитів 1 спроба (анонімний донор) Люкс «все включено» 120900,00
29. Програма донації ооцитів 2 спроби (анонімний донор) Люкс «все включено» 182900,00
30. Програма донації ооцитів 5 спроб (анонімний донор) Люкс «все включено» 275900,00
31. Консультація з питань можливості участі у програмі донації ооцитів 19800,00
32. Інсемінація ооцитів, культивування та кріоконсервування ембріонів (анонімний донор) 82500,00
33. Обстеження пари з можливості участі у програмі лікування безпліддя 33000,00
34. Лазерний хетчинг ембріонів 165000,00
35. Морфологічний відбір сперматозоїдів IMSI 6600,00
36. Морфологічний відбір сперматозоїдів IMSI з проведенням ICSI 13200,00
37. Програма донації ооцитів 1 спроба (анонімний донор) Люкс-Оптимальний 133300,00
38. Програма донації ооцитів 2 спроби (анонімний донор) Люкс-Оптимальний 195300,00
39. Програма донації ооцитів 5 спроб (анонімний донор) Люкс-Оптимальний 288300,00
40. Мітохондріальне заміщення 1 спроба 49600,00
41. Мітохондріальне заміщення 2 спроби 93000,00
42. Програма донації ооцитів 5 спроб (анонімний донор) Плюс 368900,00
43. Плазмотерапія 3100,00
ІІ. ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
1. УЗД при вагітності до 11 тижнів 150,00
2. Експертна УЗД, що включає доплерграфію, 3-D, ехографію (строк вагітності 14 – 40 тижнів) 500,00
3. УЗД молочної залози 160,00
4. СКРИНИНГ (комбінований тест + УЗД в 11-17 тижнів + оцінка ризику) 350,00
5. 3D УЗД при вагітності 14-40 тижнів 400,00
6. 3D УЗД при многоплідній вагітності 400,00
 
ІІІ. ЖІНОЧА КОНСУЛЬТАЦІЯ
1. Консультація акушера-гінеколога (первинна+УЗД) 400,00
2. Консультація акушера-гінеколога (вторинна) 250,00
ІV. ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Гормональна панель
Тиреоїдна
1. тиреотропний гормон 125,00
2. трийодтиронін (Т3) вільний 125,00
3. трийодтиронін (Т3) загальний 125,00
4. тироксин (Т4) вільний 125,00
5. тироксин (Т4) загальний 125,00
6. антитіла до тиреопероксидази 140,00
7. антитіла до рецепторів ТТГ 215,00
8. антитіла до тиреоглобуліну 140,00
9. тиреоглобулін 135,00
10. паратгормон 150,00
11. кальцитонін 200,00
Репродуктивна
12. фолікулостимулюючий гормон 145,00
13. естрадіол 145,00
14. лютеїнізуючий гормон 145,00
15. хоріонічний гонадотропін 130,00
16. прогестерон 145,00
17. пролактин 145,00
18. тестостерон загальний 145,00
19. тестостерон  вільний 155,00
20. дегідроепіандростерон-сульфат 145,00
21. 17 – оксипрогестерон 145,00
22. антимюллерів гормон (АМН) 280,00
23. дегідротестостерон 220,00
24. індекс вільного тестостерону 195,00
25. сексзв’язуючий глобулін 145,00
26. антиспермальні антитіла 155,00
27. сексзв’язуючий глобулін 135,00
Панель цукрового діабету
28. глюкоза (венозна кров, сеча, спинномозкова рідина) (кільк.) 75,00
29. глікозильований гемоглобин 145,00
30. глюкозо-толерантний тест 145,00
31. глікований альбумін (фруктозамін) 180,00
32. С-пептид 100,00
33. інсулін 150,00
34. індекс НОМА 150,00
35. лептин 500,00
Панель пренатальної діагностики
36. хоріонічний гонадотропін (суб.-β) 130,00
37. альфетопротеїн 155,00
38. естрадіол некон’югований 165,00
39. РАРР 145,00
40. плацентарний лактоген 210,00
41. андростендіола глюкуронід 200,00
42. андростендіон 345,00
43. β-ХГЧ загальний, антитіла Ig(G+M) 450,00
Онкологічна панель
44. онкомаркер яєчників СА-125 145,00
45. онкомаркер молочної залози 145,00
46. онкомаркер підшлункової залози 145,00
47. ранній онкомаркер НЕ-4 320,00
48. ROMA index (HE+CA-125) 350,00
49. альфа-фетопротеїн 155,00
50. раково-ембріональний антиген 100,00
51. онкомаркер шлунку СА-72-4 250,00
52. онкомаркер ШКТ СА-242 320,00
53. простато-специфічний антиген ПСА вільний 130,00
54. простато-специфічний антиген ПСА загальний 130,00
55. ПСА вільний/ ПСА загальний , індекс % 210,00
Кардіо-ревматоїдна панель
56. гомоцистеїн 250,00
57. антистрептолізин 65,00
58. ревматоїдний фактор, кількісний 95,00
60. С-реактивний білок 85,00
Панель аутоімунології
61. антитіла (АТ) до фосфоліпідів IgG (APHL IgG) 130,00
62. АТ до фосфоліпідів IgМ (APHL IgМ) 130,00
63. АТ до фосфоліпідів сумарні Ig(G+M) 400,00
64. антитіла до денатурованої ДНК (ADNA I) 195,00
65. антитіла до нативної ДНК (ADNA II) 240,00
66. антиядерні антитела (ANA) 150,00
67. антинуклеарні антитіла 150,00
68. антитіла (АТ) до кардіоліпіну IgG 185,00
69. АТ до кардіоліпіну IgM 230,00
70. АТ до кардіоліпіну IgG/IgM 250,00
Інфекційна панель
Діагностика гепатитів
71. HbsAg вірусу гепатиту В 125,00
72 АТ до HbsAg вірусу гепатиту В 180,00
73. загальні АТ до вірусу гепатиту С 175,00
74. вірус гепатиту В ПЛР 190,00
75. вірус гепатиту С ПЛР 220,00
76. антитіла Ig(G+M) до гепатиту C сумарні антитіла 165,00
77. HbsAg кількісний 130,00
78. вірус гепатиту А 190,00
79. cумарні Ат(IgG, IgM) до HBcor Ag(якісний) 200,00
80. Антитіла IgG до гепатиту С 170,00
81. Антитіла IgM до гепатиту С 170,00
82. АТ до Core 1.2, Hel, NS3, NS4, NS5 вырусу геп. C IgG 550,00
TORCH-інфекції
83. АТ до вірусу звичайного герпесу типу 1/2 IgМ 130,00
84. АТ до вірусу звичайного герпесу типу 1 IgG 130,00
85. АТ до вірусу звичайного герпесу типу 2 IgG 130,00
86. АТ до вірусу герпеса 1/2 ПЛР 130,00
87. АТ до вірусу краснухи IgМ 130,00
88. АТ до вірусу краснухи IgG 130,00
89. АТ до токсоплазми IgМ 130,00
90. АТ до токсоплазми IgG 130,00
91. АТ до цитомегаловірусу IgМ 130,00
92. АТ до цитомегаловірусу IgG 130,00
93. авідність Ат IgG до токсоплазми гондії 200,00
94. авідність Ат IgG до вірусу краснухи 200,00
Панель уро-генітальних інфекцій
95. АТ IgМ до Chl. Trachomatis 130,00
96. АТ IgG до Chl. Trachomatis 130,00
97. АТ IgA до Chl. Trachomatis 160,00
98. АТ IgG до Мycoplasma hominis 120,00
99. АТ IgG до Ureaplasma 120,00
100. АТ IgG до Мycoplasma hominis 120,00
101. АТ IgG до Ureaplasma 120,00
102. виявлення ДНК Chl. Trachomatis (будь-який матеріал) 120,00
103. визначення чутливості до антибіотиків М. hominis (SIR) 170,00
104. визначення чутливості до антибіотиків М.urealiticum (SIR) 170,00
105. виявлення ДНК Ureaplasma методом ПЛР 120,00
106. виявлення ДНК МMycoplasma hominis методом ПЛР 130,00
107. виявлення ДНК МMycoplasma генітал.методом ПЛР 130,00
108. виявлення ДНК ММycoplasma пневмоніяметодом ПЛР 130,00
109. виявлення ДНК Trichomonas методом ПЛР 120,00
110. виявлення ДНК Neisseria gonorrhoeae методом ПЛР 120,00
111. виявлення ДНК Gardnerella vaginalis методом ПЛР 110,00
112. сифіліс (трепанемні АТ) (ТРHА) 105,00
113. сифіліс (кардіоліпінові АТ) (VDRL) 105,00
114. сифіліс (ТРHА-напівкількісний) 105,00
115. РМП (діагностика сифілісу) 90,00
116. cкринінг ДНК ВПЛ методом ПЛР 220,00
117. генотипування ДНК вірусу папіломи людини м-д ПЛР 350,00
118. комплексний ВПЛ-скринінг 350,00
119. виявлення ДНК Candida albicans методом ПЛР 120,00
120. генотипування ДНК ВПЛ гепатиту В 250,00
121. генотипування ДНК ВПЛ гепатиту С 250,00
122. генотипування ДНК ВПЛ 4 (6, 11, 16, 18) ПЛР кільк. визнач 180,00
Бактеріологічна панель
Бактеріальний посів + а/біотикограма
124. урогенітальних виділень 205,00
125. сечі 205,00
126. матеріалу із носа 205,00
127. матеріалу на стафілокок 205,00
128. M. Hominis. U. Ueraliticum IST-2 205,00
  Цитологічні дослідження
129. мікроскопія урогенітального мазку (ж) 95,00
130. мікроскопія пунктату 95,00
131. кольпоцитограма 100,00
132. цитоморфологічне дослідження епітелію 190,00
133. цитологічне дослідження б/м 170,00
Біохімічна панель
134. білірубін загальний 60,00
135. білірубін прямий 60,00
136. білірубін непрямий 60,00
137. білірубін (загальний, прямий, непрямий) 90,00
138. білкові фракції 105,00
139. аланінамінотрансфераза 60,00
140. аспартатамінотрансфераза 60,00
141. креатинін 60,00
142. тимолова проба 60,00
143. сечовина 60,00
144. сечова кислота 60,00
145. загальний білок 60,00
146. залізо 60,00
147. альбумін 60,00
148. калій 60,00
149. натрій 60,00
150. тригліцериди 60,00
151. хлориди 60,00
152. кальцій 60,00
153. кальцій іонізований 85,00
154. магній 60,00
155. холестерин 60,00
156. холестерин ліпопротеїдів високої щільності (α-ліпопр.) 60,00
157. холестерин ліпопротеїдів низької щільності (β-ліпопр.) 60,00
158. азот сечовини 60,00
159. картизол 165,00
160. лужна фосфатаза 60,00
161. панкреатична альфа-амілаза 75,00
162. холінестераза 60,00
163. вітамін Д3 1200,00
Гематологічна панель
164. загальний розгорнутий аналіз венозної крові 110,00
165. час згортання крові 60,00
166. коагулограма на автоматичному аналізаторі 215,00
167. Д-димер 130,00
168. група крові + резус-фактор 105,00
169. Ім. АТ до еритр. по с.резус 190,00
170. Ім. АТ до еритр. чоловіка 165,00
171. протромбінів тест 85,00
172. пряма проба Кумбса 115,00
173. циркулюючи ім. комплекси 145,00
Дослідження сечі
174. загальний аналіз сечі 100,00
175. бак. посів сечі на а/біотикограму 205,00
176. визначення наркотиків у сечі 235,00
177. аналіз сечі за Нечипоренко 70,00
178. калій у сечі 70,00
179. натрій у сечі 70,00
180. сечова кислота у разовій порції сечі 60,00
Імунологічна панель
181. комплексне імунологічне дослідження 620,00
182. імунограма (клітинний імунітет) 1500,00
Забір матеріалу
183. забір венозної крові і підготовка до дослідження 25,00
184. забір урогенітального матеріалу 25,00
185. забір матеріалу для бак досліджень 25,00
ДНК тести
1. ДНК-тест 4500,00
2. ДНК-тест (не стандартний) 1750,00
3. ДНК-тест (дві дитини) 5350,00
4. ДНК-тест (мама, тато, дитина) 4700,00
5. ДНК-тест (онук, бабуся, дідусь) 5300,00
6. ДНК-тест (експресс) 6500,00
7. ДНК-тест (брат, сестра) 5300,00
8. ДНК-тест (три дитини) 6200,00
9. ДНК-тест (онук, бабуся) 5300,00
10. ДНК-тест (три дитини, експрес) 5900,00
Інші дослідження
1. Пакет «Дитячий» 650,00
2. Пакет «Побутові алергени» 450,00
3. Калпротектин 1100,00
4. Муковісцидоз 16 мутацій в гені CTFR 1500,00
5. Бак посів із мигдаликів 205,00
6. Бак посів із рани 205,00
7. Вміст Імуноглубіну G 125,00
8. Вміст Імуноглубіну A 125,00
9. Вміст Імуноглубіну M 125,00
10. Вовчуковий антикоагулянт 380,00
11. Гандерелла ПЛР 130,00
12. ГГТП 60,00
13. Глобулін що зв’язує статеві гормони (СГЗ) 245,00
14. Глюкоза-натще-вен. кров, спинн. рідина, сеча (кільк) 75,00
15. Гонокок ПЛР 130,00
16. Залізо-зв’язуюча здатність сироватки 120,00
17. КДЛ №2 Скринінг при вогнищ. утворенні в обл. ЩЗ 545,00
18. КДЛ №32 Оцінка аутом імунного процесу в ЩЗ 270,00
19. Метанефрини загальні (сеча) 260,00
20. Копрограма 145,00
21. Лактатдегідрогеназа 60,00
22. Ліпаза 60,00
23. Пролактин, молекулярні форми 335,00
24. Програма 114 60,00
25. С-реактивний білок. високочутливий 175,00
26. Соматомедин С (ІФР-1) 245,00
27. Тропонін І кільк. 150,00
28. Фолієва кислота 160,00
29. Фосфор 60,00
30. Цианокобалмін 160,00
31. Гаптоглобін 130,00
32. ФДП №114 «Печінкові проби» 495,00
33. ФДП №115 «Ниркові проби» 345,00
34. Каріотип 1500,00
35. АТ вірусу папіломи ПЛРВПЛ (Real Time) 300,00
36. Віл 1/2 350,00
37. Комплексне дослідження (КДВІСВ) 600,00
38. Муковісцидоз 400,00
39. Антирезусні антитіла 180,00
40. Гемоглобінопатія 1500,00
41. АЧТЧ 70,00
42. Естріол вільний (Е3) 120,00
43. ПАП –тест (мазок) 150,00
44. Амілаза панкреатична 60,00
45. Патгістологічне дослідження 1 зона 200,00
46. Вірус папіломи людини ПЛР 80,00
47. Альфа-амілаза сечі 50,00
48. Визначення кетонів у сечі 50,00
49. Глюкоза у сечі 50,00
50. Змішана панель антитіла IgE 450,00
51. Фібриноген 75,00
52. Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ) 60,00
53. AT IgM до HBcorAg (кількісний) 130,00
54. AT до HBs-Ag 150,00
55. Імуноглобулін E загальний 130,00
56. Білок в сечі 60,00
57. HSV 1/2 типу. ПЛР якісний 150,00
58. Антитіла IgG до Helicobacter pylori 100,00
59. Лямблії Ag (в калі) 200,00
60. Helicobacter pylori Ag (в калі) 300,00
61. Ферритин 145,00
62. Трансферин, залізо (насиченість) 165,00
63. Адренокортикотропний гормон 200,00
64. АТ IgG до аскариди 200,00
65. АТ IgG до токсокари 150,00
66. АТ IgG до лямблії Ig A,M,G 160,00
67. АТ IgG до b-2 глікопротеїну І 205,00
68. Ліпідограма 200,00
69. Фактор VIII 1200,00
70. Фактор Віллебранда 1100,00
71. Фактор IX 500,00
72. РФМК-тест 60,00
73. Посів калу на дисбактеріоз 210,00
74. Вітамін В12 130,00
75. XIIa-залежний фібриноліз 1100,00
76. Агрегація тромбоцитів адреналіном (колагеном / ристаміцином / АДФ-ом / арахідоновою кислотою) 60,00
77. Електроліти: калій, натрій, хлориди 170,00
78. Вірус герпесу 6 типу, ПЛР якісний 120,00
79. Вірус герпесу 8 типу, ПЛР якісний 140,00
80. Вірус простого герпесу HSV 1/2, ПЛР 130,00
81. Бак посів крові 300,00
82. Вірус Варіцелла-Зостер, ПЛР 130,00
83. Вірус папіломи людини 16, 18 типу, ПЛР 110,00
84. Фемофлор Скрін, ПЛР кільк./якіс 450,00
85. Кольпоцитологічне дослідження 80,00
86. Антиген плоскоклітинної карциноми 200,00
87. Антитіла до еритроцитів чоловіка 120,00
88. Антитромбін ІІІ 120,00
89. АТ IgG до раннього Ar EA EVB (Епштейна-Барр) 120,00
90. NT-pro BNP (кардиомаркер) 450,00
91. Токсоплазма гондії, ПЛР 200,00
92. Цитомегаловірус (СMV), ПЛР якісне взначення 170,00
93. Антитіла IgM до Helicobacter pylori 170,00
94. Антитіла IgA до Helicobacter pylori 170,00
95. Пакет №5 275,00
96. АТ IgG до борелії 170,00
97. АТ IgM до борелії 170,00
98. АТ IgG до Варіцелла-Зостер 150,00
99. АТ IgM до Варіцелла-Зостер 150,00
100. Патгістологічне дослідження 2 біоптата 470,00
101. Генетика. Тромбофілія, ПЛР 900,00
102. Генотипування ВПЛ 21 тип, кільк 460,00
103. Пакет «Епідермальні алергени» 800,00
104. Пакет «Харчовий розширений» 600,00
105. Остеокальцин 255,00
106. Соматотропний гормон 160,00
107. Аналіз калу на я/г 95,00
108. Кількість тромбоцитів 150,00

Директор ТОВ «ВІОТЕХСОМ»         Чернишин М.М.