logo

Основные направления работы клиники

 • IVF(эко)-экстракорпоральное оплодотворение и перенос эмбрионов в матку;
 • IVF-ICSI-микроманипуляция с введением единичного спермия в ооцит;
 • стимуляция овуляции с гормональным и ультразвуковым мониторингом;
 • ВМИ внутриматочная инсеминация;
 • IVM, эко в естественном цикле.
 • ранняя диагностика беременности;
 • трансвагинальная и абдоминальная эхография;
 • исследование спермы;
 • расширенные исследования качества спермы (спермограмма, антиспермальные антитела, морфология, биохимия, мутации);
 • витрификация эмбрионов;
 • хейчинг вспомогательный;
 • криоконсервация половых клеток и эмбрионов;
 • донорство спермы и яйцеклеток (суррогатное материнство);
 • PGD, предимплантационная диагностика наследственных заболеваний.

Прейскурант на послуги ТОВ «Віотехсом»

Затверджений
 наказом № 1/15-адм.
 Від 01.02.2015 р.

НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ Вартість, грн
І. ДОПОМІЖНІ РЕПРОДУКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
1. Запліднення in vitro, повний цикл (перша спроба) IVF + ICSI 24950,00
2. Запліднення in vitro, повний цикл (друга спроба) IVF + ICSI 24700,00
3. Запліднення in vitro, повний цикл (третя та наступні спроби) IVF + ICSI 24000,00
4. Донація сперми в циклі ЕКЗ 3850,00
5. Допоміжна інсемінація спермою чоловіка (донора) 4000,00
6. Консультація гінеколога з питань лікування безпліддя (первинна+УЗД) 400,00
7. Консультація гінеколога з питань лікування безпліддя (вторинна) 250,00
8. Консультація ембріолога (первинна) 250,00
9. Консультація ембріолога (вторинна) 120,00
10. Кріоконсервування  ембріонів 1250,00
11. Кріоконсервування та зберігання сперми на протязі одного року 1500,00
12. Кріоконсервування та зберігання ембріонів на протязі одного року 1500,00
13. Програма донації ооцитів (анонімний донор) 60000,00
14. Програма донації ооцитів (анонімний донор, з гарантією) 150000,00
15. Редукція фолікулів яєчника 1500,00
16. Редукція ембріона при многоплідній вагітності 5000,00
17. Розморожування, культивування та переніс розморожених ембріонів 6000,00
18. УЗД органів малого тазу (жінки) 150,00
19. Спермограма 250,00
20. Ембріодонація 66000,00
21. Ехосальпінгографія (з анастезією) 1500,00
22. Запліднення in vitro, повний цикл (три спроби) IVF + ICSI з переходом на програму донації ооцитів (анонімний донор, з гарантією) 210000,00
ІІ. ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
1. УЗД при вагітності до 11 тижнів 150,00
2. Експертна УЗД, що включає доплерграфію, 3-D, ехографію (строк вагітності 14 – 40 тижнів) 500,00
3. УЗД молочної залози 160,00
4. СКРИНИНГ (комбінований тест + УЗД в 11-17 тижнів + оцінка ризику) 350,00
 
ІІІ. ЖІНОЧА КОНСУЛЬТАЦІЯ
1. Консультація акушера-гінеколога (первинна+УЗД) 400,00
2. Консультація акушера-гінеколога (вторинна) 250,00
ІV. ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Гормональна панель
Тиреоїдна
1. тиреотропний гормон 125,00
2. трийодтиронін (Т3) вільний 125,00
3. тироксин (Т4) вільний 125,00
4. антитіла до тиреопероксидази 140,00
5. Антитіла до рецепторів ТТГ 215,00
Репродуктивна
6. фолікулостимулюючий гормон 145,00
7. естрадіол 145,00
8. лютеїнізуючий гормон 145,00
9. хоріонічний гонадотропін 130,00
10. прогестерон 145,00
11. пролактин 145,00
12. тестостерон загальний 145,00
13. тестостерон  вільний 155,00
14. дегідроепіандростерон-сульфат 145,00
15. 17 – оксипрогестерон 145,00
16. антимюллерів гормон (АМН) 280,00
17. дегідротестостерон 220,00
18. індекс вільного тестостерону 195,00
Панель цукрового діабету
19. глюкоза (венозна кров, сеча, спинномозкова рідина) (кільк.) 75,00
20. глікозильований гемоглобин 145,00
21. глюкозо-толерантний тест 145,00
Панель пренатальної діагностики
22. хоріонічний гонадотропін (суб.-β) 130,00
23. альфетопротеїн 155,00
24. естрадіол некон’югований 165,00
25. РАРР 145,00
26. плацентарний лактоген 210,00
27. андростендіола глюкуронід 200,00
28. андростендіон 345,00
Онкологічна панель
29. онкомаркер яєчників СА-125 145,00
30. онкомаркер молочної залози 145,00
31. онкомаркер підшлункової залози 145,00
32. Ранний онкомаркер НЕ-4 320,00
Кардіо-ревматоїдна панель
33. гомоцистеїн 250,00
34. антистрептолізин 70,00
35. ревматоїдний фактор, кількісний 95,00
36. С-реактивний білок 85,00
Панель аутоімунології
37. антитіла (АТ) до фосфоліпідів IgG (APHL IgG) 130,00
38. АТ до фосфоліпідів IgМ (APHL IgМ) 130,00
39. антитіла до денатурованої ДНК (ADNA I) 195,00
40. антитіла до нативної ДНК (ADNA II) 240,00
41. антиядерні антитела (ANA) 150,00
Інфекційна панель
діагностика гепатитів
42. HbsAg вірусу гепатиту В 125,00
43 АТ до HbsAg вірусу гепатиту В 180,00
44. загальні АТ до вірусу гепатиту С 175,00
TORCH-інфекції
45. АТ до вірусу звичайного герпесу типу 1,2 IgМ 130,00
46. АТ до вірусу звичайного герпесу типу 1 IgG 130,00
47. АТ до вірусу звичайного герпесу типу 2 IgG 130,00
48. АТ до вірусу герпеса 1/2 ПЛР 130,00
49. АТ до вірусу краснухи IgМ 130,00
50. АТ до вірусу краснухи IgG 130,00
51. АТ до токсоплазми IgМ 130,00
52. АТ до токсоплазми IgG 130,00
53. АТ до цитомегаловірусу IgМ 130,00
54. АТ до цитомегаловірусу IgG 130,00
Панель уро-генітальних інфекцій
55. АТ IgМ до Chl. Trachomatis 130,00
56. АТ IgG до Chl. Trachomatis 130,00
57. виявлення ДНК Chl. Trachomatis (будь-який матеріал) 120,00
58. визначення чутливості до антибіотиків М. hominis (SIR) 170,00
59. визначення чутливості до антибіотиків М.urealiticum (SIR) 170,00
60. виявлення ДНК Ureaplasma методом ПЛР (будь-який матеріал) 120,00
61. виявлення ДНК Мycoplasma hominis методом ПЛР (будь-який матеріал) 130,00
62. виявлення ДНК Trichomonas методом ПЛР 120,00
63. виявлення ДНК Neisseria gonorrhoeae методом ПЛР 120,00
64. виявлення ДНК Gardnerella vaginalis методом ПЛР 110,00
65. сифіліс (трепанемні АТ) (ТРHА) 105,00
66. сифіліс (кардіоліпінові АТ) (VDRL) 105,00
67. сифіліс  (ТРHА-напівкількісний) 105,00
68. скринінг ДНК ВПЛ методом ПЛР 220,00
69. генотипування ДНК вірусу папіломи людини м-д ПЛР 350,00
70. комплексний ВПЛ-скринінг 350,00
71. виявлення ДНК Candida albicans методом ПЛР 120,00
Бактеріологічна панель
Бактеріальний посів + а/біотикограма
72. матеріал на грибкову флору (Candida) 205,00
73. урогенітальних виділень 205,00
74. сечі 205,00
75. матеріалу із носа 205,00
76. матеріалу на стафілокок 205,00
  Цитологічні дослідження
77. мікроскопія урогенітального мазку (ж) 95,00
78. кольпоцитограма 100,00
79. цитоморфологічне дослідження епітелію 190,00
80. кал на яйце глистів 105,00
Біохімічна панель
81. білірубін загальний 60,00
82. білірубін прямий 60,00
83. аланінамінотрансфераза 60,00
84. аспартатамінотрансфераза 60,00
85. креатинін 60,00
86. тимолова проба 60,00
87. сечовина 60,00
88. сечова кислота 60,00
89. загальний білок 60,00
90. залізо 60,00
91. альбумін 60,00
92. калій 60,00
93. натрій 60,00
94. тригліцериди 60,00
95. хлориди 60,00
96. кальцій 60,00
97. кальцій іонізований 85,00
98. магній 60,00
99. холестерин 60,00
100. холестерин ліпопротеїдів високої щільності (α-ліпопр.) 60,00
101. холестерин ліпопротеїдів низької щільності (β-ліпопр.) 60,00
102. азот сечовини 60,00
103. картизол 165,00
104. лужна фосфатаза 60,00
105. панкреатична альфа-амілаза 75,00
106. холінестераза 60,00
Гематологічна панель
107. загальний розгорнутий аналіз венозної крові 110,00
108. час згортання крові 60,00
109. коагулограма на автоматичному аналізаторі 215,00
110. Д-димер 130,00
111. група крові + резус-фактор 105,00
112. Ім. АТ до еритр. по с.резус 190,00
113. Ім. АТ до еритр. чоловіка 165,00
114. протромбінів тест 85,00
115. пряма проба Кумбса 115,00
116. циркулюючи ім. комплекси 145,00
Дослідження сечі
117. загальний аналіз сечі 100,00
118. бак. посів сечі на а/біотикограму 205,00
Імунологічна панель
119. комплексне імунологічне дослідження 500,00
Забір матеріалу
120. забір венозної крові і підготовка до дослідження 25,00
121. забір урогенітального матеріалу 25,00
122. забір матеріалу: харкотиння , сеча, кал 10,00